Pregled celog organizma se obavlja brzo i neinvazivno, bez štetnih zračenja, bez rendgena, ultrazvuka, skenera i td. HUNTER aparat registruje mnogo pre pojave jasnih simptoma oboljenja.

MOGUĆNOST PREGLEDA CELOG TELA U JEDNOJ SESIJI

NERVNI SISTEM

KARIDOVASKULARNI SISTEM

DIGESTIVNI SISTEM

MUSKULARNI SISTEM

RESPIRATORNI SISTEM

ENDOKRINOLOŠKI SISTEM

REPRODUKTIVNI SISTEM

URINARNI

PRINCIPLE METOD

VISOK NIVO VIZUALIZACIJE

NSL DIJAGNOSTIKA U POREĐENJU SA DRUGIM ISTRAŽIVAČKIM METODAMA

NLS DIJAGNOSTIKA

%

MRT

%

TOMOGRAFIJA

%

ULTRAZVUK

%