O nama

Zdravlje je dinamička ravnoteža između našeg fizičkog i mentalnog stanja. Zdravlje predstavlja protok vitalne – životne energije kroz kompletno telo, a bolest je njena stagnacija ili blok. Za dobro zdravlje, očuvanje i ozdravljenje treba pre svega imati aktivan i odgovoran stav prema sebi, drugima i prema okolini. Sastavni deo svakog živog bića je prirodna tendencija ka samoizlečenju. Kako da damo šansu samoizlečenju i kako ubrzati taj proces?!

Prvi korak – nepravilna i nekvalitetna ishrana, „zloupotreba“ hrane, alkohola, kafe, šećera, duvana… Nijedna terapija neće imati uspeha i neće biti dužeg veka ako stalno pravimo ili ponavljamo iste greške.

Drugi korak – u naš organizam je potrebno unositi sve materije i elemente koji mu nedostaju.

Treći korak – treba pronaći vremena za fizičku aktivnost, odlazak u prirodu, masažu… Takođe, stres je sve ono što nas dovodi u disbalans.